Inlägg

Visar inlägg från 2014

Att mötas över traditionsgränser - interreligiöst retreat i Hjällbo kyrka

Bild
Så var det novembermörker och Göteborgsgrå himmel igen och återigen har vi samlats i källaren till Hjällbo kyrka. Förra året anordnade jag tillsammans med Annika Spalde och Lisa Westberg ett interreligiöst retreat i tystnad kring temat "Icke-våld i vår vardag, ett möte mellan buddhistisk och kristen tradition". Detta året var det jag och Lisa Westberg som stod som värdar. Lisa Westberg är präst i Svenska Kyrkan och verksam i Hjällbo och jag kommer från Göteborg Zen Center där jag fungerar som sanghaledare. Årets tema var "Av jord är vi komna...."
I år var vi deltagare från Hjällbo församling, Göteborg Zen Center, Rosensanghan, Triratna, Mariefreds församling och andra med lösare buddhistisk eller kristen anknytning. Under helgen höll deltagarna tystnad och grundstommen i schemat var tyst meditation. Vi gjorde även yoga, lyssnade på dharmatal, gick en pilgrimsvandring i Hjällbo och deltog i mässan på söndagen.
Så här efteråt så är jag fortfarande tagen över den geme…

Att låta vardagen ställas om

Bild
I mitt liv så blir det mer och mer uppenbart för mig att jag vill skala av och leva enklare. Frivillig enkelhet, downsizing och allt vad det kan kallas - ett privilegium för västerländsk medelklass kanske, men också något vi var och måste ta ställning till. Hur vill jag leva mitt liv? Hur kan jag leva så att jag skapar så lite lidande för mig själv och andra? För mig så handlar det om mitt "ekologiska fotavtryck", men också om att mitt springande i ekorrhjulet för att upprätthålla en viss standard leder till direkt lidande här och nu. Hos mig och hos nära och kära. Och så samtidigt den här paradoxen att jag lever som jag gör enligt gamla mönster, mönster som har skapats för att jag försöker minska lidandet - speciellt hos mig och mina allra närmsta. Ett sätt att skapa någon förmodad trygghet. Tack vare... eller på grund av... min praktik så ser jag mina mönster allt tydligare. Tydligheten pekar mot att mitt sätt att leva inte hjälper mig i min strävan. Istället leder det til…

Vapenexport, flykt från våld - att bära vittnesmål och vandra som praktik

Bild
För mig hänger min praktik av zen och av mindfulness ihop med en omställning av samhället. Det är inte bara mitt eget uppvaknande, min egen frid, jag praktiserar för. Eftersom jag blir till tillsammans med allt annat så är min frid intimt förknippat med alla andras frid. På min väg har jag en kalligrafi av Thich Nhat Hanh - Peace in Oneself, Peace in the World. Den påminner mig om att jag inte bara gör det här för mig själv. Genom att skapa fred i mig själv så uppstår även fred i världen. Men den påminner också om att arbetet för fred i världen inte är möjligt utan att arbeta med mig själv. Om jag fortsätter att skapa dualism i mötet med andra - att se någon som god, någon som ond, vän och fiende så sår jag frön som leder till mer lidande.

I november 2013 så var jag på Bearing Witness-retreat i Auschwitz-Birkenau tillsammans med Zenpeacemakers. Det var 18:e året i rad som detta retreat hölls på platsen där ca 1,5 miljoner personer mördades under andra världskriget av nazisterna. Vi va…

Goes Youtube

Bild
Så var det då dags att hamna på youtube.... Jag har medverkat i radioprogrammet "Vid dagens början" 2006-2014 och nu lades programmet ned i början av sommaren. Tyvärr kommer pod-arkivet också att försvinna från P1s hemsida så småningom. Därför tyckte jag att det kunde vara en bra idé att lägga ut några av programmen på youtube.
Först var ett program om erfarenheterna från ett Bearing Witness-retreat i Auschwitz-Birkenau som jag var med på i november 2013.

Det andra programmet jag hunnit lägga ut handlar om erfarenheter från det mindfulnessprogram jag var med och höll på en anstalt i Göteborg. 
I höst kommer det också att komma ut en antologi om mindfulness i Sverige - där medverkar jag kring detta att hålla mindfulnessinterventioner i fängelsemiljö i Sverige idag.

Mindfulness mitt i den kapitalistiska mittfåran

Bild
Thich Nhat Hanh, den 87-årige zenmästaren från Vietnam som bott i Plum Village, Frankrike, sedan 70-talet, är tillitsfull om att mindfulness kommer att leda till mindre lidande och mer lycka - oavsett vad den ursprungliga intentionen är bland de som börjar praktisera. Det säger han i en intervju i The Guardian på tal om kritiken mot mindfulness på företag som Google. Men Thich Nhat Hanh poängterar också att det måste vara sann mindfulness:
"If you consider mindfulness as a means of having a lot of money, then you have not touched its true purpose," he says. "It may look like the practise of mindfulness but inside there's no peace, no joy, no happiness produced. It's just an imitation. If you don't feel the energy of brotherhood, of sisterhood, radiating from your work, that is not mindfulness." (Thich Nhat Hanh)


Läs hela artikeln här - Is Mindfulness being Corrupted by Business and Finance?

Praktik av zen eller mindfulness är något som har potentialen att …
Bild
Sekulär mindfulness - vad är det?
Mina bakgrund inom meditation och mindfulness kommer från den zenbuddhistiska traditionen. Numera är jag även utbildad inom MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) som är det största och den mest beforskade mindfulnessinterventionen. Från min zenbuddhistiska bakgrund kan jag ibland hamna i tvivel om hur vi använder och förstår mindfulness i sekulära sammanhang. I denna artikel av Michael Stone - vipassana- och yogalärare från Kanada, samt social aktivist - så tas några viktiga frågor upp. Artikeln heter "Abusing the Buddha: How the U.S. Army and Google co-opt mindfulness" och tar bland annat upp hur den sekulära mindfulnessvågen använder sig av meditationsmetoder på ett sätt som kan ses som diametralt motsatt hur det används i den buddhistiska traditionen. Frågan är ju då vad det får för konsekvenser? Om vi använder mindfulness fritt från en moralisk ram, fritt från ett sätt att förstå jaget och världen - vad leder det då till? Kan det vara…