Vittnesmål från Auschwitz-Birkenau


Under 20 år så har Zen Peacemakers Order anordnat Bearing Witness Retreat i dödslägret Auschwitz-Birkenau. I dagarna kom en bok ut som innehåller vittnesmål från 80 deltagare under dessa 20 år - "Pearls of Ash & Awe - 20 Years of Bearing Witness in Auschwitz with Bernie Glassman & Zen Peacemakers", redaktör Kathleen Battke. Jag fick medverka med en text som jag skrev efter 2013 års retreat.

Boken är indelad i tre delar; den första handlar om grunderna för dessa retreat; den andra om vittnesmål från deltagare under åren; den tredje om framtida vägar för det som dessa retreat gett upphov till eller skapat möjligheter för. Vad behöver vi mer bära vittnesmål om?

Vad gäller grunderna för Bearing Witness retreat i Zen Peacemakers Orders anda så är det värt att nämna några här:

  • Interreligiositet; att se och möta människor ur andra traditioner och grupper än de vi är vana att träffa och praktisera med.
  • Council Circles; delande av historier som meditation. Att praktisera både talande och lyssnande som meditation och öppna upp för att se den andre.
  • Tre pelare: Icke-vetande (att släppa taget om perspektiv och åsikter om oss själva och världen; Bära vittnesmål (om världens glädje och lidande); Att agera utifrån icke-vetande och bära vittnesmål
  • Att platsen är läraren

(Foto: Jozo Novak )

Om ni på något sätt är intresserade av socialt engagerad buddhism och/eller Förintelsen så är det en bok jag hoppas ni får möjlighet att läsa. Det är en bok som kanske bäst läses ett litet vittnesmål i taget och att det får ges tid att smälta in och integreras. Att boken läses som om vi bär vittnesmål till någon annans historia.


 (Bernie Glassman leder en buddhistisk 
ceremoni på askängen bakom gaskammare nr 4 och 5)

Nu åker jag tillbaka till Auschwitz-Birkenau för att delta i ett nytt retreat med Zen Peacemakers Order under början av november 2016. Det är med förväntan och bävan jag förbereder mig. Samtidigt som mitt deltagande där var något av det mest transformerande jag gjort, så vet jag också hur mycket smärta som finns där, som visar sig där... Och mitt i all smärta, i allt lidande - kärlek och medkänsla. Må vår praktik så fröer i alla riktningar, må alla varelser erfara frid!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Återhämtning

Oro

Psykisk ohälsa och praktik - del 1