Zen, mindfulness och ashtanga yoga

För 6 år sedan började jag praktisera yoga mer regelbundet. Den form som jag fastnade för var Ashtanga Yoga. Många uppfattar Ashtanga som väldigt prestationsinriktad och ytlig då det ser ut att vara så stort fokus på asana-praktik. För mig som kom till yogan och just denna tradition från ett långvarigt meditationsutövande i zen så var det tvärtom väldigt tydligt hur Ashtangan genom sin starka betoning på andning (ujjayi-andning) och form var som meditation i rörelse. Det var ett annat sätt att göra zazen, men istället för att sitta stilla på kudden, så innebar Ashtanga Yoga en ny rörelse på varje andetag. Men likheterna var uppenbara för mig.

I zen så får vi en generell övning till att börja med; sittställningen och att uppmärksamma andningen; sedan får vi individuella anpassningar, råd och undervisning av zenläraren i dokusan eller daisan. I Ashtangan så får vi alla generell undervisning, att göra samma asanas i primary series så långt vi hunnit och hålla fokus på andningen. Därefter får vi individuella anpassningar, råd och undervisning i mysore-klassen.
Självfallet finns här stora skillnader också, men dom får jag återkomma till vid ett senare tillfälle. Här ville jag bara peka på hur väl ashtangan med sin strikta form, olika serier av asanas som alltid görs i samma följd och där läraren avgör när det är dags att gå vidare till stor del påminner om zazen. I zen har vi koaner (en slags paradoxer som eleven måste demonstrera sin insikt i för läraren) som vi praktiserar med. I rätt omständigheter och med rätt stöd är det ett utmärkt sätt att möta sig själv och världen som den är - precis som asana-praktiken kan vara det.
Asana-praktiken i ashtangas formmed sitt starka fokus på att vara ett med andetaget och den andningsmeditation vi börjar med i zen liknar varandra, samtidigt som de är väldigt olika. En spännande balansakt. Och precis som i sekulär mindfulness så ger de båda en utmärkt ingång till att få syn på egna reaktionsmönster och bebo den här kroppen igen och därifrån agera på ett visare vis.

Citat av Pattabhi Jois, Guruji (1915-2009) - grundaren av Ashtanga Yoga:
"Yoga is possible for anyone who really wants it.. But don't approach yoga with a business mind, looking for worldly gain"
"So whether you do your first downward dog at 14 or 44, it doens't matter. It's not your history, but your presence on the mat that counts."
"Breathing is very important. Without breathing, the spiritual mind and body are not coming. There is a method to breathing, that is vinyasa."

Citat av Eihei Dogen Zenji, japansk zenmästare (1200-1253):
"If you cannot find Truth right where you are, where do you expect to find it?"
"Studying the Buddha Way is studying oneself. Studying oneself is forgetting  oneself. Forgetting oneself is being enlightened by all things. Being enlightened by all things is to drop off body and mind. No trace of enlightenment remains, and this traceless enlightenment continues endlessly."
"Handle even a single blade of green in such a way that it manifest the body of the Buddha. This in turn allows the Buddha to manifest through the leaf."


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Återhämtning

Oro

Psykisk ohälsa och praktik - del 1